De Nijs: 60 years special relationships with potatoes

In 1956 werd in het Noord-Hollandse dorp Warmenhuizen, dat zich onder de rook van Alkmaar bevindt, door Arie de Nijs onder dezelfde naam een handelsfirma opgericht. Het bedrijf, waarvan het werknemersbestand aanvankelijk exclusief werd gevormd door de oprichter, legde zich toe op de handel in AGF-producten in Nederland en enkele omringende landen, met name België en Duitsland. Met de toetreding van de zonen van Arie verschoof de algemene aard van handel zich naar een specialisatie in pootaardappelen; een specialisatie die tot op heden de belangrijkste bouwsteen van onze identiteit vormt.

De toetreding van Michel de Nijs, kleinzoon van de oprichter en tevens huidig eigenaar, midden jaren ’90, betekende een belangrijke stap in de koerswijziging van De Nijs richting een mondiaal opererend handelsbedrijf. De focus op export verlegde zich van de ons omringende landen naar de wereldmarkt, met het accent op Noord Afrika en het Midden-Oosten. In de jaren die volgden, eiste De Nijs een sterk groeiende rol voor zich op in de internationale handel in aardappelen en werd De Nijs in meerdere opzichten een partij om rekening mee te houden.
Sinds in 1997 het vizier op de export werd gericht, is het handelsvolume meer dan verdubbeld. Momenteel wordt 95% van de omzet behaald met 40 à 50 aardappelrassen, waaronder bekende rassen als Spunta en Desiree. Inmiddels komt 50% van de omzet uit de eerder besproken, overzeese afzetgebieden; een aandeel dat, geheel in overeenstemming met onze intenties, nog steeds groeiende is. Gelijk met de groei van het internationale klantenbestand loopt de ontwikkeling van een netwerk aan teeltlocaties (poolcontracten) door het hele land, wat natuurlijkerwijs onontbeerlijk is om een voortdurend en betrouwbaar aanbod mogelijk te maken.

Naast pootaardappelen is de handelsfunctie van De Nijs Potatoes tevens gericht op de import en export van consumptieaardappelen. Daarnaast wordt er steeds meer gekeken naar andere markten, zoals de export van diverse AGF-producten en diepgevroren frites. Desalniettemin blijft het voornaamste oogmerk van De Nijs het behouden van haar prominente rol in de nationale en internationale handel in pootaardappelen. Het behoeft geen uitleg dat De Nijs Potatoes daarin in meer dan een halve eeuw groot is geworden. Met genoegen stelt zij haar ervaring en expertise – in de vorm van uitstekend uitgangsmateriaal – ter beschikking aan aardappeltelers in vele landen!