Op dit moment bestaan er in Nederland zo’n 250 rassen, waarvan ca. 150-200 rassen als pootgoed worden geëxporteerd. Nederland heeft zich op dit terrein ontwikkeld tot een toonaangevend exportland met een wereldwijde export. De reden voor de prominente positie van Nederland als aardappelland ligt vooral in het verlengde van de gunstige geografische en klimatologische ligging, vooruitstrevende keuringsdiensten en de daarmee gepaard gaande verplichte keuringen.

Aardappelrassen komen en gaan en de levenscyclus wordt steeds korter. Belangrijk in de voortdurende zoektocht naar nieuwe, veelbelovende (monopolie)rassen is uiteraard gezond en virusvrij uitgangsmateriaal. In het kader hiervan werkt De Nijs op duurzame basis samen met verschillende (hobby)kwekers en het Friese aardappelveredelingsbedrijf Fobek.